Borås Idrottshistoriska Sällskap

BIS

Borås Idrottshistoriska Sällskap, BIS är en ideell förening som grundades 1989. Föreningen har kansli och arkiv i BT-huset på Allégatan 71 i centrala Borås och driver Idrottsmuseet i Boråshallen samt Galleri Idun i fullmäktigehuset på Sturegatan.

Föreningens syfte är att dokumentera Borås idrottshistoria från första början fram till nutid. Det innebär att BIS också dokumenterar det som händer idag eftersom detta är morgondagens historia.

Arbetet med dokumentationen gör BIS genom bildarkivet, Idrottsmuseet (se knappen Museet), Boråsidrottens Wall of Fame, Galleri Idun, tidningen Westgötarnas Idrottshistoria, idrottsbiblioteket och olika program, möten, utställningar och skrifter. 

Såväl enskilda som föreningar, institutioner och företag är välkomna att bli medlemmar i BIS. Medlemsavgiften är 120 kr per år. Samtliga idrottsföreningar i Borås är avgiftsfritt anslutna till BIS genom ett bidrag från Borås Stad.

BIS kansli är samlokaliserat med Stads- och föreningsarkiven i BT-huset. BIS samarbetar nära med arkiven som kostnadsfritt förvarar ett omfattande material från bl a idrottsföreningarna i kommunen.

BIS är anslutet till och aktivt i Westgöta Idrottshistoriska Sällskap, WIS, och ger på uppdrag av detta ut tidningen Westgötarnas Idrottshistoria, WI, som går ut till alla medlemmar i de 18 olika idrottshistoriska sällskapen/föreningarna i Västergötland plus bibliotek, idrottsförbund med flera i drygt 4500 exemplar fyra gånger/år.


BIS styrelse består  2021 av:

Tommy Olsson (ordförande), Kjell Classon, vice ordförande, Björn Bergqvist, Maritha Hallberg, Kjell Sternfeldt, Carl-Erik Johnsson och Göran Zettergren, ledamöter, samt Lennart Alsin, Håkan Säwemark. 

Kjell Classon, Björn Bergqvist och Ronny Svensson är valda av Borås kommunfullmäktige och övriga av 

BIS årsmöte.

Stads- och föreningsarkivets chef är adjungerad.

Muséet

Borås Idrottsmuseum ligger i Boråshallen på Bockasjögatan 2. Museet består av en filmsal och ett utställningsrum. Utanför det egentliga museet finns en speciell Olympiamonter, Boråsidrottens Wall of Fame samt en vägg där mottagarna av Boråsmedaljen för årets bästa idrottsprestation i Borås visas.

Museet har inga fasta öppethållandetider. Det hålls öppet i anslutning till olika arrangemang i Boråshallen 

som t. ex. Borås Baskets samtliga matcher, Mariedal Cup, tilfälliga arrangemang som Davis Cup, 

Federation Cup, Cheer Leading-SM och liknande plus beställda visningar. Inträdet är fritt.

I museets samlingar finns bland annat den crosscykel från Marcus ”Bubben” Hansson som 

blev världsmästare 1994.


Bli medlem

Välkommen att bli medlem i Borås Idrottshistoriska Sällskap!

Medlemsavgiften är 120:- per år och då får du vår medlemstidning

Westgötarnas Idrottshistoria som utkommer 4 gånger per år.

Skriv ditt namn och adress, betala till Bankgiro 5513-8168.

Copyright © 2015 Borås Idrottshistoriska Sällskap, All Rights Reserved

Copyright © 2015 Borås Idrottshistoriska Sällskap, All Rights Reserved

Copyright © 2015 Borås Idrottshistoriska Sällskap, All Rights Reserved

Copyright © 2015 Borås Idrottshistoriska Sällskap, All Rights Reserved

Copyright © 2015 Borås Idrottshistoriska Sällskap, All Rights Reserved

Copyright © 2015 Borås Idrottshistoriska Sällskap, All Rights Reserved