Borås Idrottshistoriska Sällskap

BIS kansli ligger i BT-huset på 

Allégatan 71. En trappa upp. 

Här finns vårt kontor, arkiv, bibliotek och sammanträdesrum. 

I angränsande lokaler ligger Stadsarkivet och Föreningsarkivet som BIS samverkar nära med.

Borås Idrottsmuseum ligger i Boråshallen, Bockasjögatan. 

Här finns också boråsidrottens Wall of Fame samt en särskild utställning med samtliga boråsmedaljörer.

Bevarande av idrottshistoriskt arkivmaterial är en viktig angelägenhet för BIS. Föreningen samverkar därför mycket nära med Föreningsarkivet i Borås och erbjuder alla föreningar i kommunen möjlighet att kostnadsfritt bevara sitt arkivmaterial här under betryggande former.

I Fullmäktigehuset på Sturegatan har BIS en permanent utställning av bilder med idrottshistorisk och kulturhistorisk inriktning i det s k Galleri Idun.

Bli medlem

Välkommen att bli medlem i Borås Idrottshistoriska Sällskap!

Medlemsavgiften är 150:- per år och då får du vår medlemstidning

Westgötarnas Idrottshistoria som utkommer 4 gånger per år.

Skriv ditt namn och adress, betala till Bankgiro 5513-8168 

eller Swish 123 373 70 61.

Besöksadress:     Allégatan 71, Borås

Postadress:          c/o Olsson 

                              Sjönäsgatan 14 

                              506 49 Borås


Telefon:           

Kansliet                 033-35 39 39

Ordförande:          070-567 79 58

Email:                    bis@bihs.se

Copyright © 2015 Borås Idrottshistoriska Sällskap, All Rights Reserved